Сад лікарських рослин у Львові. // Гулько Р. М.

120 

Артикул: 34
Рік видання: 2006
Тип обкладинки: тв.лам
Кі-сть сторінок: 240
Розміри: 143×200×10 мм
Вага: 0.48 кг
ISBN: 966-8609-72-7
Переглянути зміст та технічні сторінки

Наявність: Є в наявності

Артикул: 34 Категорія:

Гриф:
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як посібник для викладачів та студентів фармацевтичних факультетів ВНЗ І-IV рівнів акредитації

Анотація:
У книзі вперше описана історія створення кафедри фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, описано життєвий шлях та результати творчого доробку організатора ка­фед­ри про­фе­со­ра Т. Ф. Вільчинсь­ко­го. Зібра­но та оп­ра­ць­о­ва­но ма­те­р­і­ал по ви­до­во­му скла­ду рос­лин відкри­то­го і зак­ри­то­го ґрунту бо­та­н­і­ч­но­го саду ка­фед­ри фар­ма­ког­нозії та бо­та­н­і­ки. По­да­но ко­роткі описи і фо­то­графії понад 500 рос­лин, їх на­у­кові назви, по­ход­жен­ня, ме­дич­не та на­род­но­гос­по­дарсь­ке зна­чен­ня. Видання розраховане на студентів, аспірантів, вик­ла­дачів як по­сібник під час про­ход­жен­ня студентами прак­ти­ки з медичної бо­та­н­і­ки та фар­ма­ког­нозії.

Переглянути уривок книги

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Генерація паролю