Pharmacoterapy in Dentistry=Фармакотерапія в стоматології . // Бобирьов В.М., Петрова Т. А., Островська Г.Ю. та ін.

480 

Артикул: 2015
Рік видання: 2020
Тип обкладинки: тв.лам
Кі-сть сторінок: 376
Розміри: 143×200×20 мм
Вага: 0.58 кг
ISBN: 978-966-382-865-7
Переглянути зміст та технічні сторінки

Наявність: Є в наявності

Артикул: 2015 Категорія:

Гриф:
Recommended by the Academic Council of the Ukrainian Medical Stomatological Academy as a manual for foreign students-graduands of Master’s degree studying “Dentistry” in higher educational institutions of the Ministry of Health of Ukraine (protocol of the meeting of the Academic Council No 11 of 24.06.2020). Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для іноземних студентів – здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальністю 221 “Стоматологія” у закладах вищої освіти МОЗ України (протокол No 11 від 24 червня 2020 року).

Анотація:
The authors of the book made recommendations to students of dental faculties and practicing dentists on the effective use of pharmacotherapy in dental practice. The book describes the pharmacological characteristics of the main groups of drugs used in dentistry. Автори книги дали рекомендації студентам стоматологічних факультетів та практичним стоматологам щодо ефективного використання фармакотерапії в стоматологічній практиці. У книзі описані фармакологічні характеристики основних груп препаратів, що застосовуються в стоматології.

Переглянути уривок книги

2015
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Генерація паролю