Pharmacology in Pictures and Schemes = Фармакологія в рисунках і схемах. // Годован В.В. ; за ред. Кресюна В.Й.

500 

Артикул: 1936
Рік видання: 2021
Тип обкладинки: тв.лам
Кі-сть сторінок: 464
Розміри: 143×215×25 мм
Вага: 0.683 кг
ISBN: 978-966-382-862-6
Переглянути зміст та технічні сторінки

Наявність: Є в наявності

Артикул: 1936 Категорія:

Гриф:
It is published according to the decision of the Academic Council of Odessa National Medical University as a textbook for students of higher medical and pharmaceutical universities of III–IV level of accreditation (record No. 9 of April 18, 2018). Видається згідно з рішенням вченої ради Одеського національного медичного університету як навчальний посібник для студентів вищих медичних та фармацевтичних університетів III– V рівнів акредитації, інтернів, лікарів,провізорів (протокол № 9 від 18.04.2018 р.)

Анотація:
The publication covers issues of general and private pharmacology, stated in curriculum and programme of pharmacology course, approved by Ministry of Health of Ukraine. The course of pharmacology is presented in simple and visual form focussing on the algorithm of studying the subject and facilitating its understanding. The material provided is integrated with other medical, biological and clinical disciplines.The history of development of drug preparations is presented in a short form, as well as modern classification of pharmacological groups, generalized foreign and domestic data on pharmacokinetics, pharmacodynamics and pharmacotoxicodynamics of drugs used in medical practice. The publication is unique in that the bulky and complex material on pharmacology is concisely and clearly structured and presented in easy for perception form. The information for each group is given in a unified and logical sequence describing of the mechanisms of action of drugs and their effects in schemes, thus facilitating perception of the material. It is intended for students of higher medical and pharmaceutical universities of III-IV levels of accreditation, interns, doctors, pharmacists. У виданні висвітлені питання загальної і спеціальної фармакології, передбачені навчальним планом і програмою з фармакології, затвердженої МОЗ України. Курс фармакології представлений у доступній і наочній формі, що акцентує увагу студентів на алгоритмі вивчення предмету і полегшує його засвоєння. Матеріал висвітлений в інтеграції з іншими медико-біологічними і клінічними дисциплінами. У короткій формі приведена історія створення лікарських засобів, представлені сучасні класифікації фармакологічних груп, узагальнені світові і вітчизняні дані про фармакокінетику, фармакодинаміку і фармакотоксикодинаміку ліків, які застосовуються в медичній практиці. Ці відомості найповніше систематизовані і конкретизовані. Завдяки чітким визначенням основних понять, їх ознак і особливостей, студент може за короткий строк засвоїти і переробити важливу частину інформації, сформулювати відповідь. Унікальність цього видання полягає в тому, що об’ємний і складний матеріал з фармакології наведений у зручній для вивчення формі, лаконічний і чітко структурований. Інформація по кожній фармакологічній групі надана в уніфікованій і логічній послідовності, наведено схематичний виклад механізмів дії лікарських засобів та їх ефектів, що полегшує сприйняття матеріалу. Призначено для студентів медичних, фармацевтичних вузів III–IV рівнів акредитації, інтернів, лікарів, провізорів.

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Генерація паролю