,

Патоморфологія = Pathomorphology : атлас укр. та англ. мовами // Боднар Я. Я., Багрій М. М., Зербіно Д. Д. та інші

2,200 

Артикул: 2093
Рік видання: 2021
Тип обкладинки: тв.лам
Кі-сть сторінок: 648
Розміри: 203×260×40 мм
Вага: 2.205 кг
ISBN: 978-966-382-918-0
Переглянути зміст та технічні сторінки

Наявність: Є в наявності

Артикул: 2093 Категорії: ,

Гриф:
Затверджено та рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (протокол №13 від 26 жовтня 2021року)

Анотація:
В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображе- но гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організ- му людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цито- логіч ними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє про- водити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», які вивчають гістологію та патоморфологію, для лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностями «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», лікарів-патологоанатомів, ви- кладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаються патологічні стани та захворювання, патогістологічна картина яких тут продемонстрована.

Переглянути уривок книги

2093
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Генерація паролю