Medical English. Work Book=Медична англійська мова : робочий зошит. // Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г.

250 

Артикул: 1987
Рік видання: 2020
Тип обкладинки: м’яка лам.
Кі-сть сторінок: 168
Розміри: 168×240×10 мм
Вага: 0.295 кг
ISBN: 978-966-382-817-6
Переглянути зміст та технічні сторінки

Наявність: Є в наявності

Артикул: 1987 Категорія:

Гриф:
Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як робочий зошит для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 222 “Медицина” (протокол № 5 від 11 грудня 2019 року)

Анотація:
Робочий зошит містить 14 Units, в кожному з яких представлено різні типи вправ для організації індивідуальної роботи здобувачів освіти: некомунікативні (мовні), умовно-комунікативні, комунікативні; із графічними опорами й різним ступенем керування; з ігровим компонентом. Відповідно до примірної і робочої навчальних програм з англійської мови всі вправи є професійно спрямованими. Значну увагу приділено граматично орієнтованим умовно-комунікативним вправам, призначеним для вдосконалення граматичних навичок як на загальновживаній, так і фаховій лексиці, а також мінімізації типових граматичних помилок в усному й писемному мовленні (types of questions, negative form, interrogative sentences, passive voice, link words and phrases, use of prepositions). На кожному занятті студентам пропонуються вправи на термінологічний словотвір. Такий підхід, з одного боку, спрямований на розширення і збагачення пасивного вокабуляра студентів, насамперед, шляхом реалізації міжпредметних зв’язків з такими навчальними дисциплінами як латинська мова та медична термінологія, нормальна анатомія, гістологія, а з іншого, ? забезпечує пропедевтичну мету ? опрацювання лексики, яка трапляється в буклетах ліцензійного іспиту “Крок 1. Медицина”. Оскільки підручник розрахований на здобувачів освіти, які теоретично повинні володіти англійською мовою на рівні не нижче В1, окремо фонетичний матеріал не представлений ні в підручнику, ні в робочому зошиті. Утім, у зошиті студентам пропонуються завдання, на вдосконалення фонетичних навичок на термінологічному матеріалі. Для оптимізації процесу навчання англійської мови майбутніх фахівців галузі 22 “Охорона здоров’я”, підтримання позитивної мотивації до навчання і практичної реалізації принципу індивідуалізації в робочому зошиті представлені варіативні завдання різного рівня складності, що дає змогу враховувати рівень володіння англійською мовою конкретного студента, його психологічні особливості – спрямованість на рецептивні чи продуктивні види мовленнєвої діяльності.

Переглянути уривок книги

1987
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Генерація паролю