Medical English. Student’s Book=Медична англійська : підручник. // Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г.

500 

Артикул: 1962
Рік видання: 2020
Тип обкладинки: м’яка лам.
Кі-сть сторінок: 264
Розміри: 168×240×10 мм
Вага: 0.446 кг
ISBN: 978-966-382-816-9
Переглянути зміст та технічні сторінки

Наявність: Є в наявності

Артикул: 1962 Категорія:

Гриф:
Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як підручник для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 222 “Медицина” (протокол №5 від 11 грудня 2019 року)

Анотація:
Підручник містить 15 розділів (15 Units), кожний з яких розрахований на 4 аудиторні годони. Кожний Unit – це окрема, змістовно і структуровано завершена одиниця, що містить лексико-граматичний мінімум, основний та додаткові тексти, які пропонуються студентам для самостійного опрацювання, спрямовані на вдосконалення мовних і мовленнєвих знань і вмінь студентів. Значна увага приділена термінологічному словотворенню, зокрема, частотним інтернаціональним префіксам і суфіксам, поширеним в англійській медичній термінології. Такий підхід покликаний максимально використати можливості міжпредметної інтеграції, розширити рецептивний словниковий запас студентів-першокурсників і сформувати в них навички розуміння спеціальних текстів різного рівня складності, а також уже на початковому етапі розпочати підготовку студентів до складання іспиту з іноземної мови професійного спрямування як невід’ємної складової першого етапу ЄДКІ. Наявність значної кількості вправ і комунікативних завдань дає змогу врахувати в навчальному процесі реальні можливості й потреби студентів із різним рівнем володіння англійською мовою відповідно до CEFR (Strasbourg, 2001). До підручника розроблений робочий зошит, який є навчальним засобом, покликаним активізувати й розвивати індивідуальні здібності, знання та особистий мовленнєвий досвід осіб, що навчаються, а також урізноманітнити форми організації навчальної діяльності студентів. Підручник призначений для студентів ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань 22 “Охорони здоров’я” на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 222 “Медицина”.

Переглянути уривок книги

1962
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Генерація паролю