General Surgery=Загальна хірургія // Березницький Я. С.(за ред.)

560 

Артикул: 1809
Рік видання: 2019
Тип обкладинки: тв.лам
Кі-сть сторінок: 328
Розміри: 203×260×20 мм
Вага: 1.018 кг
ISBN: 978-966-382-775-9
Переглянути зміст та технічні сторінки

Наявність: Є в наявності

Артикул: 1809 Категорія:

Гриф:
Recommended by the State Institution “Central methodical cabinet of the higher medical education of the Ministry of Health of Ukraine” as a textbook for students of higher educational institutions (protocol No?2 from 02.06.2017) Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України” як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 2 від 02.06.2017)

Анотація:
The contents of the textbook correspond with curriculum for the general practitioner training in connection to the general surgery main topics, that is approved by the Ministry of Health of Ukraine. The textbook contains the main terminological, diagnostic and medical principles of providing medical care to patients with main, socialy significant surgical diseases, along with the questions of surgical care organization, examination and supervision of surgical patients. Well-structured information in the textbook with clearly highlighted main sections of the topic is given according to the professionally-oriented tasks approved by industry standards. This textbook is intended for the 3rd year students of higher medical universities, III–IV levels of accreditation. Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Генерація паролю