Basics of Medical Terminology = Основи медичної термінології // Содомора П. А. та ін.

500 

Артикул: 1821
Рік видання: 2020
Тип обкладинки: тв.лам
Кі-сть сторінок: 264
Розміри: 143×215×15 мм
Вага: 0.5 кг
ISBN: 978-966-382-842-8
Переглянути зміст та технічні сторінки

Наявність: Є в наявності

Артикул: 1821 Категорія:

Гриф:
Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 5-ВР від 30 вересня 2020 року) 

Анотація:
This textbook is intended to acquaint students with medical terminology and scientific vocabulary in order to obtain the knowledge of Greek, Latin, and English medical terminology and to review the material of professional matters. The aim of the book is to fill the need for applying obtained skills in further studying at higher medical educational institutions and at a future work-placing. The textbook helps students develop and train basic lexical and grammatical skills required for the effective performance during the Medical Licensing Examination STEP 1 and the exam in English as the part of State Qualification Examination. Can be used by English-speaking as well as by Ukrainian students. Цей підручник призначений для ознайомлення студентів з медичною термінологією та науковою лексикою з метою отримання знань з грецької, латинської та англійської медичної термінології та для перегляду матеріалу із професійних питань. Метою книги є заповнення потреби в застосуванні отриманих навичок в подальшому навчанні у вищих медичних навчальних закладах та в майбутньому працевлаштуванні. Навчальний поідручник допомагає студентам розвивати та тренувати основні лексичні та граматичні навички, необхідні для ефективної роботи під час медичного ліцензійного іспиту КРОК 1 та іспиту з англійської мови як частини державного кваліфікаційного іспиту. Підручником можуть користуватись як англомовні, так і україномовні студенти.

Переглянути уривок книги

1821
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Генерація паролю